Värmeväxlare som dimensioneras efter kundens behov

Mer om värmeväxlare

Några vanliga användningsområden för våra värmeväxlare är värmeåtervinning av frånluft, kylning av aggressiv frånluft, värmning i torkprocesser, indunstning av avfall och slam, som kondensor för gaser i industriella kemiska processer m.m.

Så fungerar en värmeväxlare

En värmeväxlare är gjord för att effektivt föra över värme från ett medium till ett annat. I vårt fall är dessa medium vätska och gas, men rent allmänt kan det handla om andra medium.

Medierna kan avskiljas så att de aldrig blandas med varandra, eller vara i direkt kontakt. Värmeväxlaren har många användningsområden – den kan användas till uppvärmning, kylning, luftkonditionering, såväl som inom kemisk tillverkningsindustri, petrokemiska anläggningar, reningsverk och mycket annat. Ett vanligt förekommande exempel i vardagen är de värmeväxlare som sitter i förbränningsmotorer (”intercooler” på engelska).

 

Det finns tre huvudsakliga klassificeringar av värmeväxlare enligt flödesarrangemang. I värmeväxlare med parallellt flöde förs två vätskor in i värmeväxlaren i samma riktning. I värmeväxlare med motflöde värmeväxlare kommer de istället från motsatta ändar. I den tredje typen korsar vätskorna varandra genom värmeväxlaren.

För att de ska vara så effektiva som möjligt är värmeväxlare utformade för att maximera ytarean för utbytet mellan olika medium, samtidigt som motståndet minimeras för transporten genom värmeväxlaren. Det resulterar i varierande design beroende på tillämpning.

Att välja rätt värmeväxlare och installera den på bästa möjliga sätt är en utmaning som kräver erfarenhet.Kontakta oss idag så hjälper vi er med ert projekt.